De afgelopen weken werden steeds puzzels geplaatst aan het einde van de Teambattle verslagen. Hier de antwoorden.

Opgaven 17 mei Oplossingen
   
17 mei 1

Uit Korenwolf-Selwink. Wit heeft zojuist met 12.b3 de pion op c4 verdedigd, maar daardoor wel de rokade uit moeten stellen. Dat laatste wordt met de komende zet blootgelegd. De oplossing is niet eenvoudig, namelijk 1… d5!! In de partij volgde 2. exd5 Pxd5!, waarna wit opgaf. Er valt minimaal een kwaliteit. Met 2. e5 kan wit het nadeel beperken, maar na 2… Ph5 3. f4 dxc4 4. bxc4 f6 heeft zwart duidelijk het betere spel.

17 mei 2 Uit (de tweede) Korenwolf-Selwink. Zwart heeft een pion geofferd voor te weinig compensatie, maar kan hier wel materiaal winnen. Na 1… Tc3 kan de dame de loper niet goed blijven verdedigen. Wit probeerde nog 2. Dd8+ Txd8 3. Txd8+ Kg7 4. Ld4+, maar na 4… f6 5. Lxc3 Dc1+ werd opgegeven.
17 mei 3 Uit Selwink-romenski9. Dit was de slotstelling uit de partijanalyse. Wit aan zet kan hier zonder tegenspel toe te laten nog meer materiaal ophalen. De simpelste keuze is 1. Txg7+ Kxg7 2. Pxe6+, wat nog twee pionnen ophaalt.
17 mei 4 Uit Selwink-Bassam76. Wat is hier de enige manier voor wit om het schaak op te heffen zonder materiaal achter te blijven, en waarom werkt deze zet? Het verrassende 1. Le3 is de beste keuze. Zwart toonde aan waarom met 1… dxe3?? (1…Ph6 levert gelijke kansen op), waarna 2. Lxf7+ Kxf7 3. Pg5+ de dame wint.
17 mei 5 Uit schrambo-schaakfanmark. Zwart miste hier, gelukkig voor ons, de winst. Hoe wint zwart hier beslissend materiaal? Het fraaie 1… Dxg2+ werd door beide spelers gemist. Na 2. Txg2 Tf1+ 3. Tg1 Txg1+ 4. Kxg1 is g7 niet meer gepend, dus 4… gxh6 levert zwart een eenvoudige winst op.
17 mei 6

Uit lolligmensje-schrambo. Zwart heeft maar een manier om de vrijpion tegen te houden. Gelukkig wint deze direct. 1… Th3+ is de enige goede eerste zet. Na 2. Ke4 is er keuze te over voor zwart. In de partij kwam 2… Tb4+ 3. Ke5 Txd3 waarna de pion niet meer doorloopt

17 mei 7 Uit Chessbear63-schrambo. Wit had zijn materiaal kunnen consolideren maar koos in plaats daarvan voor een goedkope truc. Zwart hoeft hier niet in te tuinen natuurlijk. Wit heeft veel stukken in de aanval en offert een toren voor meer. 1… Dxd2 2. Pxd2 hxg5 was het ontnuchterende vervolg.
17 mei 8 Uit Schaak_mate-cpkuitert. Wit had de hele partij gedomineerd, maar liet het met een slordige zet liggen. Zwart greep in deze stelling zijn kans. Het enige wapen in de stelling van zwart is de vrijpion en die wordt nu gebruikt. 1… d2+! 2. Kxd2 Pb1+ en zwart won snel.
17 mei 9 Uit Wildebras-cpkuitert. De vraag is heel simpel. Kiest zwart hier voor Td7 of Tdb8? 1… Td7! is de enige winnende zet. Na 1… Tb8? 2. b3 Pxe3 3. fxe3 hangt de loper op f5 en krijgt het paard de tijd om te ontsnappen. Als zwart Td7 speelt kan zwart in dezelfde variant de loper wel spelen omdat het paard geen vluchtvelden heeft.
17 mei 10

Uit zeehek-SpirusKoekoek. Wat is de snelste weg naar winst voor wit? 1. Ta8+ Kc7 2. La5+ legt de zwakke zwarte velden rondom de koning bloot.

17 mei 11 Uit zeehek-Novgorodski. Hoe kan wit aan deze vervelende penning ontsnappen en daarbij een winnende stelling bereiken? 1. Pd5 is de enige zet. Na 1… Lxe3 2. Pxe7+ krijgt wit de tijd om de loper terug te slaan, waarna een extra stuk overblijft.
17 mei 12

Uit Grutsk-Buurman_Yannick. Zwart probeert hier het witte centrum aan te tasten, maar mist de winnende zet van wit. 1. Lxh7+ is de winnende zet. Voor degenen die niet bekend zijn met deze truc raad ik aan om de varianten te analyseren na 1… Kxh7 2. Pg5+. Met name 2… Kg6 en 2… Kg8 zijn de analyse waard.

17 mei 13 Uit Grutsk-HemmoH. Wit aan zet wint. Opnieuw wint 1. Lxh7+. Het feit dat het paard op e7 staat verandert niet dat wit kan winnen, maar opnieuw kan analyse van de varianten heel waardevol zijn.
17 mei 14

Uit Arrthew90cp-brul12345. Nog een cadeautje als afsluiter. Wat is de snelste weg naar winst voor wit. Een fraai matbeeld ontstond in deze stelling na 1. Dh4#. 

   
 opgaven 24 mei  oplossing
   
24 mei 1  

Wit is hier al eerder aardig gul geweest met zijn pionnen, maar na de laatste zet werd het alleen maar erger. Hoe wint zwart hier meer materiaal? Zwart combineert hier het concept Uitschakelen Verdediging met Dubbele Aanval. 1… Dxd4 was de snelste weg naar winst. 2. Dxd4 Pf3+ haalt de dame terug met rente.

24 mei 2  

De vraag is hier heel simpel. Waar moet de zwarte koning heen? Eindspeltheorie blijft belangrijk! Met 1… Ke4! pakt zwart de diagonale oppositie. Na 2. Kf2 Kf4 3. Kg2 Ke3 4. Kg1 Kf3 5. Kh2 Kf2 6. Kh1 Kg3 gaat ook h3 verloren, waarna zwart simpel wint.

24 mei 3  Wit heeft hier aardig wat druk over de d-lijn. Toch is er maar 1 manier om het stuk te winnen. Het thema in deze stelling lijkt redelijk duidelijk: de penning over de d-lijn. Het feit dat de toren het staartstuk is maakt een zet als Dd2 nutteloos. Vandaar eerst 1. Td6!. Zwart moet de dame weghalen met bijvoorbeeld 1… Da5, waarna 2. Dd4 de penning afmaakt. De toren staat nu vooraan waardoor d7 niet meer te verdedigen valt.
   
 Opgaven 31 mei Oplossing
   
31 mei 1  Zwart heeft al voordeel door het loperpaar, maar kan nu materiaal binnenhalen. 1… e5 2. Pe2/b3 d4 plaatst een vork op paard en loper
31 mei 2  

Het momentum ligt duidelijk bij zwart, maar wat is de meest overtuigende manier om de winst te pakken? De lastigste van de week. 1… Tfe8 ligt voor de hand. 2. Te1 Txe2!. Dit tijdelijke kwaliteitsoffer is de clou. De druk over de lange diagonaal levert de winst op. 3. Txe2 Pxf3+ 4. gxf3 Dxf3 5. Te4 Lxe4 levert zwart twee pionnen op.

31 mei 3  

Kan zwart hier veilig op e4 slaan? Nee, dat kan niet. Na 1… Pxe4?? volgt 2. Txd7+ Kxd7 3. Pb6+ waarna wit een stuk meer overhoudt. 

31 mei 4  

Hoe kan wit optimaal gebruik maken van de positionele voordelen? In de partij tuinde zwart niet in de truc van de vorige puzzel, maar verloor toch na 1. Lc5+ Ke8 2. Txd8+ Kxd8 3. Lxf8.

   
 Opgaven 7 juni Oplossingen
   
7 juni 1  Selwink-swampdragger. In een stelling waar, op het ruimtevoordeel voor wit na, weinig aan de hand lijkt kan wit ineens een stuk winnen. Het concept ‘’tussenzet’’ of ‘’zwischenzug’’ is hier van belang. 1. g5 Pxe5 2. gxf6 wint een stuk, omdat zowel de loper op e7 als het paard op e5 aangevallen staat.
7 juni 2  Selwink-jiono. Met een stuk meer is het sowieso geen grote uitdaging meer, maar wat is de snelste weg naar winst. Wit gaf hier snel mat met 1. Pf7+ Txf7 2. Td8+. Zwart kan de torens er nog tussen zetten om het mat twee zetten uit te stellen.
7 juni 3  El_Rey_1-Selwink. Na afruil op c3 staat zwart nog gewonnen, maar kan wit nog vechten. Wat is in plaats daarvan de beste keuze? Zwart kan hier op mat spelen met 1… Pe3+. Waar de koning ook heen gaat, mat volgt snel. In de partij kwam 2. Kh1 Dxf2 met opgave van wit. 2. Kh3 Df5+ en 2. Kg1 Dc1+ hadden ook tot een snel einde geleid.