Enkele punten uit de ALV van 7 september j.l.

  • Sybe opende vergadering
  • Daarna een moment stilte voor ons overleden lid Douwe van der Meulen. Uit zijn nalatenschap heeft de schaakclub 4 dozen met schaakboeken en tijdschriften ontvangen.Hierin komt een speciale stempel te staan.
  • Volgende week beginnen we met de interne competitie. Hierbij nemen we een aantal richtlijnen in acht die worden vermeld in het coronoprotocol. Deze wordt opgesteld door Dirk Sieds en ligt ter inzage in de speelzaal.
  • Belangrijkste punten: bij klachten niet komen op de clubavond, tijdens de avond de afstand van 1,5 meter in acht nemen en handen desinfecteren bij binnenkomst in de speelzaal.
  • Het snelschaken, rapid en alternatieve schaak komt voorlopig even in de ijskast te staan.
  • We schaken dit jaar geen extern in de KNSB en FSB competitie
  • Sybe is de aangewezen persoon voor het coronaprotocol, Hielke is plaatsvervanger Dirk Sieds stelt het op.
  • Er is geen contributieverhoging dit jaar.