Douwe in 2009Na een lang ziekbed moest Douwe van der Meulen zijn koning, de dag voor koningsdag, omleggen. Na lang te zijn verzorgd door zijn vrouw Eggelina, verbleef Douwe de laatste tijd in het Frittemahof. Ondanks de goede zorgen, wist hij dat deze strijd tegen zijn ziekte niet was te winnen. De coronacrisis kwam daar bovenop en maakte bezoek van vrienden en kennissen onmogelijk. Die zondag werd zijn klok stilgezet.

 

Douwe verscheen op de schaakclub Sneek in 1987. Als leraar natuurkunde op het Bogerman College, was hij allang actief in Sneek op schaakgebied: hij was samen met Klaas Visser (Conrector van het Bogerman College en vader van de latere GM Yge Visser) de dragers achter het schoolschaak op het Bogerman. Elke vrijdagmiddag werd er fanatiek geschaakt op de vierde verdieping, een zolderruimte van het pand dat in 1968 was verbouwd.

Zelf leerde ik Douwe in zijn hoedanigheid van leraar natuurkunde kennen in 1974. Dit vak werd pas in het tweede jaar van de HAVO gegeven en Douwe startte als de nieuwe leraar natuurkunde in datzelfde jaar. Ik moet bekennen dat het vak natuurkunde niet in mijn keuzepakket bleef zitten. Dat lag in het geheel niet aan Douwe, want zijn lessen waren luchtig serieus. Wat mij nog altijd is bijgebleven is de les en uitspraak van Douwe: “massa is traag”. Aangemoedigd door Douwe en Klaas Visser werd ik lid van de Schaakclub Sneek in 1975. Waarom Douwe niet lid werd van de Schaakclub Sneek na zijn verhuizing naar de waterpoortstad, laat zich raden: Klaas Visser was zelf prominent lid van de club Westergo (Bolsward) en wist Douwe over te halen eerst maar lid te worden van deze Bolswarder club.

De rivaliteit tussen beide clubs was groot in die tijd, getuige de jaarlijkse “massakamp” waar alle leden van beide clubs tegen elkaar streden. Douwe was toen al een geduchte tegenstander.

Zoals gezegd werd Douwe lid van Sneek in 1987. Hij werd met open armen ontvangen en Douwe wist direct al indruk te maken. Naast zijn fenomenale openingskennis had hij de gave om, wie hij ook maar les gaf, enthousiast te maken over het schaakspel. Hij was hij een geduldige leraar en een man met visie: hij vond, dat als je ambitie hebt om op landelijk niveau te willen spelen, je er voor zult moeten trainen.

douwe 2

En zo gebeurde het dat in november 1987 het eerste trainingsweekend van de schaakclub werd gehouden. Douwe kon via een kennis van hem, tegen een zeer billijke prijs van honderd gulden, een huisje huren in de bossen vlak bij Norg, een dorpje in Drenthe. Met de huisgemaakte snert van zijn vrouw Eggelina en de verse boerenkool van de eigen volkstuin, werd met de zeven andere spelers van het eerste team, een weekend lang getraind in diverse openingen en strategieën. We zouden in de jaren daarna naast bijzondere schaakopeningen zoals het “oud Indisch”, ook kennismaken met bijzondere aardappelrassen, van welke mij de “rode pimpernel” nog het meeste is bijgebleven. Douwe was een verwoed volkstuinteler en zijn boerenkool was, na wat nachtvorst of na wat hulp van de vriezer, ongeëvenaard lekker. Vanwege zijn rosse uiterlijk en omdat hij nu eenmaal de oudste was, werd hij al gauw tot “hopman” gebombardeerd tijdens deze jaarlijkse trainingsweekenden. Douwe heeft tot en met 2008 meegedaan, tot uiteindelijk zijn ziekte hem dat niet meer toestond. Deze trainingsweekenden worden tot op de dag van vandaag, nog steeds jaarlijks georganiseerd, al is het allang niet meer voorbehouden aan uitsluitend de eerste teamspelers.

Douwe werd al voor zijn lidmaatschap van de schaakclub Sneek op de 64 velden gevreesd, maar in de jaren negentig was hij ongenaakbaar in de clubcompetitie. In de seizoenen van 1989 tot en met 1994 werd hij vijf maal op rij clubkampioen. Dat was in de clubhistorie nog maar één maal gepresteerd      (D Hokwerda in de seizoenen 1949-1954) om vervolgens in het seizoen 1995-1996 én 1996-1997 dat dunnetjes over te doen. Zijn laatste kampioenschap was in het seizoen 1999-2000 wat zijn totaal op maar liefst zeven titels bracht.

In zijn hele schaak carrière kende Douwe maar één “Angstgegner”: tijd. Als kenner van de natuurkunde wetten wist hij heel goed dat tijd, relatief was (Hij vond Einsteins formule E = Mc² één van de mooiste) In de schaakpartijen die hij verloor, was tijd vaak de oorzaak. Nauwkeurig en verfijnd opgezette partijen werden in de tijdnoodfase vaak verknald. Douwe was dan ook fervent aanhanger van het afbreken van partijen als het aantal voorgeschreven zetten in een partij was behaald. Volgens hem werden maar al te vaak mooi opgezette partijen, weggeven in de uitvluggerfase. Deze fase verving het afbreken van de partijen in de jaren negentig.

Het hier voorafgaande verklaart ook waarom Douwe niet vaak is te vinden in de eregalerij van de schaakclub onder de kopjes “snelschaken” en “rapid”. Hij wist ondanks dat het zijn voorkeur niet had, toch in elke discipline éénmaal de titel binnen te halen.

Douwe was in zijn doen en laten binnen de club iemand die respectvol zijn tegenstander tegemoet trad. Zijn grote kennis van dit nobele spel maakte hem niet verwaand of arrogant. Als Douwe een partij had gewonnen van een clublid met een beduidend lagere rating, kon hij zijn tegenstander met gepast respect een weg laten zien die hem wellicht een half punt en soms wel een heel punt, zou kunnen opleveren. Dat maakte hem tegelijkertijd geliefd als mens en gevreesd voor zijn spel .

Dit schrijven is veel te kort om een man, een schaker zoals Douwe eer aan te doen. Mij ontbreekt ook de kennis en kunde om een volwaardig eerbetoon te brengen aan een man, een mens die grote indruk heeft achtergelaten bij de schaakclub Sneek en niet in de laatste plaats, bij menig schaker in Friesland.

We zijn Douwe veel dank verschuldigd wat hij voor ons als club en als leden daarvan, heeft betekend.

De Grote Schaker heeft Douwe’s klok afgelopen zondag stil gezet. Zijn tijd is op, de vlag is gevallen.

Rust zacht hopman, grote schaakvriend!

dvdm advertentie